Skip Navigation

1000 lat Górnych Łużyc - 3D

Prace w laboratorium 3D © LfA

 

 

Projekt 1000 lat Górnych Łużyc – ludzie, grody, miasta" poświęcony jest badaniom oraz rekonstrukcji osadnictwa oraz warunków życiowych mieszkańców po obu stronach Nysy Łużyckiej, w przeciągu ostatniego tysiąca lat.

W ramach tych prac przeprowadzona zostanie trójwymiarowa dokumentacja ważnych dla okresu osadnictwa słowiańskiego zabytków archeologicznych. Za pomocą skanera światła białego (Aicon SmartScan R8) zeskanowane zostaną wybrane zabytki z tego okresu, takie jak wczesnośredniowieczny skarb srebra, który odnaleziono w pobliżu miejscowości Cortnitz.

Od marca 2020 roku, Państwowy Urząd Saksonii ds. Archeologii poszerzył prezentację online o ogólnodostępną bazę danych modeli 3D. Liczne saksońskie znaleziska archeologiczne, począwszy od najwcześniejszych dziejów człowieka aż do ery nowożytnej, można już nie tylko oglądać na stronie internetowej, lecz również w swoisty sposób samemu poznawać. Dzięki zapisowi danych w formacie 3D, prezentowane przedmioty można obracać i dokładnie badać. Możliwości techniczne digitalizacji zabytków archeologicznych można poznać dzięki zakładce Laboratorium 3D. Fachowe pojęcia pomaga zrozumieć przygotowany słownik a interaktywna mapa ułatwia dostęp do poszczególnych informacji. Liczba zabytków będzie się stopniowo zwiększać.

Wybrane zabytki, jak np. skarb srebrny z Cortnitz (Weißenberg), będą prezentowane za pośrednictwem tego innowacyjnego portalu. Życzymy miłego przeglądania.

Przejście do strony portalu: Archaeo | 3D