Skip Navigation

Przetarg na tłumaczenie, korekty i redakcję tekstów specjalistycznych

W ramach projektu "1000 lat Górnych Łużyc - ludzie, grody, miasta" realizowanego przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej w ramach programu Interreg , Krajowy Urząd Saksonii ds. Archeologii zamierza wydać publikację dotyczącą wczesnośredniowiecznego osadnictwa na Górnych Łużycach. W tym celu ogłoszony został przetarg na tłumaczenia specjalistyczne (DE/PL), korekty i redakcję tekstów jako zlecenia publicznego w ramach rynku wspólnotowego.

Dalsze informacje oraz dokumentację przetargową znaleźć można na internetowej platformie przetargowej www.evergabe.de

Oferty należy składać u zleceniodawcy do dn. 28.09.2021 r., do godz. 12:00.