Skip Navigation

Przetarg na opracowanie szaty garficznej, skład i druk katalogu wystawy

W ramach projektu "1000 lat Górnych Łużyc - ludzie, grody, miasta" realizowanego przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej w ramach programu Interreg , Krajowy Urząd Saksonii ds. Archeologii zamierza wydać publikację naukową dotyczącą wczesnośredniowiecznego osadnictwa na Górnych Łużycach, jako dwujęzyczny, polsko-niemiecki katalog towarzyszący wystawie na ten temat zaplanowanej w Muzeum w Budziszynie. W tym celu ogłoszony został przetarg na opracowanie szaty graficznej, skład oraz druk tej publikacji jako zlecenia publicznego w ramach rynku wspólnotowego.

Dalsze informacje oraz dokumentację przetargową znaleźć można na internetowej platformie przetargowej www.evergabe.de

Oferty należy składać u zleceniodawcy do dn. 5.11.2021 r., do godz. 12:00.