Skip Navigation

Informacja dotycząca polityki prywatności

Niniejsza informacja dotycząca polityki prywatności stanowi wyjaśnienie Krajowego Urzędu Saksonii ds. Archeologii (Landesamt für Archäologie Sachsen), Zur Wetterwarte 7, 01109 Dresden (Niemcy) będącego administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), jakie dane osobowe są przetwarzane, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową oraz korzystają z naszych usług internetowych. Standardowo cała transmisja danych w związku ze stroną internetową www.1000lusatia.eu jest realizowana za pomocą połączenia szyfrowanego.

Zastrzegamy sobie prawo do okresowego dostosowywania naszych informacji dotyczących polityki prywatności do aktualnych wymogów prawnych lub do następujących zmian naszych usług. Dlatego zalecamy Państwu regularne czytanie informacji dotyczących polityki prywatności, aby pozostawać na bieżąco ze stanem ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych.

Protokołowanie i sporządzanie logów

Po wejściu na stronę www.1000lusatia.eu rejestrowanych jest wiele danych technicznych. Ogólne dane i informacje zapisywane są w logach serwera. W pliku dziennika zapisuje się Państwa adres IP, dane użytkownika, identyfikacja przeglądarki i domena, nazwa pliku, do którego uzyskano dostęp, data i godzina dostępu, ilość przesłanych danych, adres odsyłający, aplikacja klienta, nazwa wywołanego hosta oraz udany dostęp. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu udostępnienia strony internetowej, jak również w celu skorygowania błędów i anonimowego przedstawienia odsłon strony w oparciu o uzasadniony interes zgodnie z art. 6, ust. 1, akapit 1, lit. F) RODO.

Usuwanie logów błędów, rejestrujących nieprawidłowe odsłony strony, następuje po siedmiu dniach. Adresy IP zebrane w ramach logów dostępu są natychmiast częściowo anonimizowane (usunięcie ostatnich ośmiu cyfr adresu), a logi dostępu są następnie przetwarzane graficznie dla celów zanonimizowanego podsumowania i przechowywane przez okres 60 dni.

Korzystanie z ciasteczek (cookies)

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Za ich pomocą informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą być optymalizowane w interesie użytkownika. Pliki cookie umożliwiają ponowne rozpoznanie użytkowników naszej strony internetowej. Celem tego ponownego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. W przypadku wejścia na naszą stronę internetową, w oparciu o uzasadniony interes, zgodnie z art. 6, ust. 1, akapit 1, lit. f) RODO, stosowane są tylko niezbędne technicznie pliki cookie. Uzasadnionym interesem podmiotu odpowiedzialnego jest w tym przypadku nieograniczona funkcjonalność techniczna strony internetowej (identyfikacja aktualnego użytkownika / "wires" /, okres przechowywania: koniec sesji).

Usługi zintegrowane

W oparciu o nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6, ust. 1, f) RODO, integrujemy OpenStreetMap dostawcy map online Fundacji OpenStreetMap ("OSMF") w celu atrakcyjnej prezentacji obszaru roboczego naszego projektu.

Poprzez integrację i wykorzystanie zawartości map, zarówno dane użytkowe (np. czasy dostępu), jak i dane komunikacyjne (np. adresy IP) mogą być przetwarzane przez OSMF. Nie mamy wpływu na przetwarzanie danych osobowych przez OSMF. Cel i zakres przetwarzania danych przez OSMF oraz Państwa prawa do ochrony prywatności w tym zakresie wyczytać można w polityce prywatności OSMF.

Formularz kontaktowy

Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy, który może być wykorzystany do kontaktu elektronicznego. Korzystając z formularza kontaktowego przetwarzamy podane przez Państwa dane osobowe, w szczególności Państwa nazwisko, adres e-mail oraz wyrażone zapytanie, w celu wyjaśnienia Państwa sprawy. Przetwarzanie wymienionych danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, zgodnie z art. 6, ust. 1, akapit 1, lit a) RODO.

Udostępnione przez Państwa dane osobowe są przez nas traktowane jako poufne, służą wyłącznie do rozpatrzenia Państwa sprawy i nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że będzie to konieczne w indywidualnych przypadkach ze względu na charakter Państwa sprawy. Dane osobowe zostaną usunięte po ostatecznym wyjaśnieniu Państwa sprawy lub w wyniku Państwa odwołania, o ile żaden z ustawowych okresów przechowywania nie uniemożliwi ich usunięcia.

Korzystanie z usługodawców w celu udostępniania strony internetowej

Celem udostępniania strony internetowej korzystamy z usługodawców, którzy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Krajowego Urzędu Saksonii ds. Archeologii lub których dostępu do danych osobowych nie można wykluczyć. Ze wszystkimi tymi usługodawcami zawarliśmy umowę jako podmiot przetwarzający zgodnie z art. 28 RODO. Dotyczy to w szczególności usług Mittwald CM Service GmbH & Co. KG (hosting).

Prawa osób, których dane dotyczą i kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych

Osoby, których dane dotyczą, mogą w każdej chwili wystąpić z wnioskiem o udzielenie informacji na temat dotyczących ich danych osobowych oraz, w stosownych przypadkach, o sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania ich danych. Istnieje również prawo do przenoszenia danych. Ponadto, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym momencie w przyszłości. W celu skorzystania z Państwa praw, do dyspozycji jest nasz inspektor ochrony danych osobowych, Dresdner Institut für Datenschutz pod adresem datenschutz[at]lfa.sachsen.de (dalsze dane kontaktowe pod adresem www.dids.de). Ponadto, zgodnie z art. 77 RODO, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych, jeżeli istnieje podejrzenie, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

 

Nasze profile w sieciach społecznościowych

Aby aktywnie komunikować się z użytkownikami i udzielać informacji o naszej działalności, utrzymujemy szereg różnych profili w mediach społecznościowych, częściowo we wspólnej odpowiedzialności z wymienionymi poniżej operatorami sieci społecznościowych.

W ramach korzystania z naszych profili w wymienionych poniżej sieciach społecznościowych przez użytkowników pragniemy zwrócić uwagę, że dane osobowe użytkowników mogą być przetwarzane przez operatorów portali społecznościowych również poza Unią Europejską i poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Może to skutkować potencjalnym ryzykiem dla użytkowników, na przykład trudniejszym egzekwowaniem praw do ochrony danych osobowych zainteresowanych osób. Jednocześnie pragniemy jednak zaznaczyć, że jeśli operatorzy sieci społecznościowych będą to wspierać, będziemy dążyć do zawarcia uzgodnień w sprawie współadministrowania zgodnie z art. 26 RODO oraz standardowych klauzul o ochronie danych zgodnie z art. 46, ust. 2, lit. d) RODO.

Ponadto pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że dane osobowe użytkowników są zazwyczaj przetwarzane przez operatorów sieci społecznościowych również do własnych celów badania rynku i reklamy. Ewentualne profile użytkownika generowane na podstawie zachowania użytkownika mogą być wykorzystywane do prezentacji reklam zgodnych z jego zainteresowaniami również poza portalami społecznościowymi. W tym celu operatorzy portali społecznościowych zazwyczaj umieszczają pliki cookie na komputerach użytkowników, przez co informacje o urządzeniu, zachowaniach użytkowników i ich zainteresowaniach mogą być przetwarzane nawet wtedy, gdy użytkownik nie posiada profilu w danej sieci. Więcej informacji na ten temat oraz na temat ewentualnych możliwości wnoszenia sprzeciwu można znaleźć w informacjach o polityce prywatności i dalszych wskazówkach poszczególnych operatorów sieci społecznościowych, do których linki znajdują się poniżej.

W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych obowiązuje również co następuje:

Kategorie przetwarzanych danych

Kategorie przetwarzanych danych obejmują dane podstawowe (np. nazwiska), dane kontaktowe (np. adresy e-mail), dane dotyczące treści (np. wpisy tekstowe), dane dotyczące użytkowania strony (np. zainteresowanie konkretną treścią) oraz metadane i dane komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu i adresy IP).

Cel i podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzanie danych w zakresie, w jakim jesteśmy za nie odpowiedzialni, odbywa się w celu udostępniania informacji, w celu komunikacji, marketingu i pomiaru zasięgu strony. Prowadzenie profili w mediach społecznościowych wynika z uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6, ust. 1, akapit 1, lit. f) RODO, przy czym odpowiednie interesy wynikają z wyżej wymienionych celów.

Okres przechowywania

Przechowywanie przetwarzanych przez nas kategorii danych odbywa się wyłącznie w ramach danego portalu społecznościowego. W większości przypadków nie mamy żadnego wpływu na konkretny okres przechowywania, ponieważ jest on określany przez operatorów sieci społecznościowych. Informacje na ten temat otrzymają Państwo w informacjach dotyczących polityki prywatności danego operatora. Jeżeli okres przechowywania może być przez nas w indywidualnych przypadkach zmieniony, to usunięcie nastąpi po spełnieniu przewidzianego celu, z uwzględnieniem ustawowych obowiązków przechowywania.

Usługi i dostawcy usług, z których korzystamy oraz informacje szczegółowe o sieci

Poniżej informujemy o usługach i dostawcach usług, z których korzystamy oraz podajemy informacje szczegółowe o sieci, wymieniając odpowiednie podmioty odpowiedzialne w UE/EOG oraz poza nimi. Poza tym nie przekazujemy żadnych innych danych.

Uwagi dotyczące praw osób, których dane dotyczą

Osoby, których dane dotyczą, mogą w każdej chwili wystąpić z wnioskiem o udzielenie informacji na temat dotyczących ich danych osobowych oraz, w stosownych przypadkach, o sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania lub wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania. Istnieje również prawo do przenoszenia danych. Ponadto, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym momencie w przyszłości. W celu skorzystania z Państwa praw, do dyspozycji jest nasz inspektor ochrony danych osobowych, Dresdner Institut für Datenschutz pod adresem: datenschutz[at]lfa.sachsen.de (dalsze dane kontaktowe pod adresem www.dids.de).  Ponadto, zgodnie z art. 77 RODO, każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych, jeżeli istnieje podejrzenie, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

W odniesieniu do dochodzenia praw osób, których dane dotyczą, pragniemy zwrócić uwagę, że w celu uzyskania pełnych form pomocy powinny one być w najlepszym przypadku skierowane bezpośrednio do odpowiedniego operatora sieci społecznościowej. Tylko operatorzy mają dostęp do wszystkich zebranych danych osobowych użytkowników i mogą dostarczyć odpowiednio bardziej wyczerpujących informacji i podejmować ewentualne środki. Jeśli potrzebują Państwo pomocy w tym zakresie, mogą Państwo oczywiście w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych.