Skip Navigation

Górne Łużyce w czasach napoleońskich

 

Bolesławiec jest członkiem Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich – stowarzyszenia skupiającego ponad 60 miast. Jego celem jest popularyzacja wiedzy na temat historii czasów napoleońskich oraz upamiętnienie tego dziedzictwa historycznego w kontekście europejskim.

Napoleon przebywał w Bolesławcu pięć razy. Miasto odegrało istotną rolę podczas wojen napoleońskich w 1813 roku. Jego średniowieczne mury obronne zostały wysadzone w czasie walk, przez wycofujące się z miasta wojska francuskie. W wyniku kilku bitew nad Kaczawą i Bobrem, wojska napoleońskie ostatecznie uległy Armii Śląskiej, działającej pod dowództwem feldmarszałka von Blüchera.

Muzeum Ceramiki w Bolesławcu w ramach gry miejskiej przeniesie do współczesności te wydarzenia z początku XIX wieku i zaprezentuje je z nowej perspektywy na specjalnej wystawie muzealnej. Przy pomocy nowoczesnych mediów pokazana zostanie nie tylko wirtualna makieta miasta, ale także skutki kampanii napoleońskiej dla regionu.

Popiersie Napoleona, Dział historii Miasta Muzeum Ceramiki w Bolesławcu © Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, G. Matoryn