Skip Navigation

Impressum

Krajowy Urząd Saksonii ds. Archeologii
Adres dla gości:
Zur Wetterwarte 7
01109 Dresden

Numer telefonu: +49 - 351 - 8926 199
Numer faksu: +49 - 351 - 8926 999

Adres e-mail: info@lfa.sachsen.de

Krajowy Urząd Saksonii ds. Archeologii jest instytucją państwową w gestii Saksońskiego Ministerstwa Nauki, Kultury i Turystyki.

Zarząd:

Pani dr Regina Smolnik, archeolog krajowy
Pan Markus Strothteicher, dyrektor operacyjny

Odpowiedzialny w znaczeniu § 55 ust. 2 RStV: dr Christoph Heiermann

Redakcja: Susanne Schöne
Tłumaczenie: Michał Scheuer / Joanna Wojnicz
 
Szata graficzna: Ö Grafik – Agentur für Marketing und Design


Wyłączenie odpowiedzialności

Treść oferty internetowej

Nie ponosimy odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność ani jakość udostępnianych informacji. Dochodzenie od nas odpowiedzialności z tytułu szkód materialnych lub niematerialnych spowodowanych wykorzystaniem lub niewykorzystaniem przedstawionych informacji lub wykorzystaniem błędnych i niekompletnych informacji, jest co do zasady wykluczone, chyba że istnieją dowody umyślnego działania czy rażącego zaniedbania z naszej strony. Wszystkie oferty mogą ulec zmianie i nie są wiążące. Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do zmiany, uzupełniania, usuwania części stron lub całej oferty bez oddzielnej zapowiedzi lub do zaprzestania publikacji tymczasowo lub na stałe.

Odnośniki i linki

Bezpośrednie lub pośrednie odnośniki do zewnętrznych stron internetowych ("hiperłącza") są przez nas zamieszczane tak, jak to jest ogólnie przyjęte, celem bardziej kompleksowego informowania odwiedzających naszą stronę internetową. Ze względu na specjalistyczne treści nie zakładamy, że strony powiązane linkami mogą zawierać treści niezgodne z prawem. Niemniej jednak sprawdzamy te strony przed wstawieniem linków. Niniejszym oświadczamy jednoznacznie, że w momencie wstawiania linków nie stwierdzono żadnych nielegalnych treści na stronach, do których prowadzą te linki. Nie mamy żadnego wpływu na obecny i przyszły kształt, treść ani autorstwo stron, do których prowadzą linki. Stwierdzenie to dotyczy wszystkich linków i odnośników umieszczonych w niniejszej ofercie internetowej, jak również zewnętrznych wpisów w księgach gości, na forach dyskusyjnych, w spisach linków, na listach mailingowych i we wszystkich innych utworzonych przez nas formach baz danych, do których treści możliwy jest zewnętrzny dostęp edytorski. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania takich prezentowanych informacji, odpowiada wyłącznie operator strony, do której następuje odesłanie, a nie osoba, która jedynie odsyła do danej publikacji poprzez linki.

Prawo autorskie i prawo do oznaczeń odróżniających

Staramy się przestrzegać praw autorskich do zdjęć, grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji filmowych i tekstów wykorzystywanych we wszystkich publikacjach, wykorzystywać stworzone przez nas zdjęcia, grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje filmowe i teksty lub korzystać z bezlicencyjnych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji filmowych i tekstów. Wszystkie wymienione w ofercie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie marki i znaki towarowe podlegają bez ograniczeń postanowieniom odpowiednio obowiązującego prawa do oznaczeń odróżniających oraz prawom własności poszczególnych zarejestrowanych właścicieli. Sama wzmianka nie oznacza, że znak towarowy nie jest chroniony przez prawa osób trzecich! Prawa autorskie do opublikowanych, stworzonych przez nas obiektów należą wyłącznie do autora stron. Powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji filmowych i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest bez wyraźnej zgody autora niedozwolone.

Skuteczność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część oferty internetowej, z której zostali Państwo przekierowani na niniejszą stronę. Jeżeli części lub poszczególne zapisy niniejszego tekstu nie odpowiadają, już nie odpowiadają lub nie w pełni odpowiadają obowiązującym ramom prawnym, to nie narusza to treści i ważności pozostałych części dokumentu.

Wyłączną odpowiedzialność za zawartość niniejszej publikacji ponoszą jej autorzy. Przedstawione poglądy nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.