Skip Navigation

Żytawa i Związek Sześciu Miast

Szklany puchar z herbami Związku Sześciu Miast, 1680 r. © Stadtmuseum Löbau

W roku 1346 miasta Budziszyn, Görlitz, Kamenz, Lubań, Löbau i Żytawa zawarły sojusz zwany Związkiem Sześciu Miast. Celem tego przymierza było reprezentowanie wspólnych interesów oraz wzajemne zapewnianie ochrony i wsparcia. Miasta dbały o pokój na swym terenie, zabezpieczały szlaki i walczyły z rycerzami-rabusiami. W średniowieczu, niejednokrotnie miasta solidarnie przystępowały do sojuszu, jednak to właśnie górnołużycki Związek Sześciu Miast stał się najbardziej znanym i najdłużej trwającym przymierzem, które zostało rozwiązane blisko pięćset lat później, w 1815 roku.

Wiodącą rolę w ramach Związku przejęła Żytawa i utrzymywało ono bliskie kontakty z Czechami. Ponadto w pobliżu miasta leżał ważny szlak handlowy, prowadzący z Pragi na północ Europy. Owa oś komunikacyjna przyniosła regionowi wzrost znaczenia i dobrobytu, o czym jeszcze dziś świadczą zamek celny Karlsfried, zamek i klasztor Oybin czy też była rezydencja cesarska w Żytawie.

W ramach projektu, Muzea Miejskie w Żytawie prezentują wystawę z wynikami badań nad historią górnołużyckiego Związku Sześciu Miast. Przedstawi ona dorobek kulturowy miast Związku i ich funkcję społeczną, naświetli przyczyny długotrwałego sukcesu sojuszu. Na wystawie ukazane będą również zabytki i wyniki badań archeologicznych średniowiecznej Zytawy. Intensywne prace archeologiczne ostatnich lat niezmiernie powiększyły wiedzę o tym mieście. W ten to sposób żytawskie Muzea Miejskie nakreślą żywy obraz tego pasjonującego okresu historii Górnych Łużyc i Europy Środkowej.