Skip Navigation

Partnerzy Projektu

Krajowy Urząd Saksonii ds. Archeologii

W Saksonii odkryto dotychczas ponad 13 000 zabytków archeologicznych. To tak naprawdę tylko część ukrytych w ziemi świadectw przeszłości. Do głównych zadań Krajowego Urzędu Saksonii ds. Archeologii należy inwentaryzacja, prezentacja oraz ochrona tych zabytków. Tylko w miejscach, gdzie ich zachowanie jest zagrożone, prowadzone są prace wykopaliskowe, których rezultaty są regularnie przedstawiane w publikacjach i prasie. Zabytki z blisko 300 tys. lat historii Saksonii prezentowane są w ramach ekspozycji stałej w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Chemnitz (smac - Staatliches Museum für Archäologie Chemnitz).

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Zakład Antropologii w Instytucie Biologii Środowiskowej

Od roku 2009 Katedra Antropologii była jednostką organizacyjną Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt, a wiosną 2021 r. jako Zakład Antropologii została włączona w skład Instytutu Biologii Środowiskowej. Dziś kształci ona już setki studentów, z czego część zrzeszona jest w ramach prężnie działającego Studenckiego Koła Naukowego Antropologów "Juvenis". Do obszarów badawczych Zakładu Antropologii należą m.in. ekologia człowieka, biologia społeczeństw pradziejowych i historycznych, bioarcheologia oraz archeologia środowiskowa. Zakład realizuje projekty badawcze ściśle związane z leżącym po polskiej stronie obszarem Górnych Łużyc.

Muzeum w Budziszynie

Historia działalności Muzeum w Budziszynie liczy ponad 150 lat. Jest to obecnie jedno z największych muzeów Saksonii z powierzchnią wystawienniczą mierzącą 2400 m² oraz zbiorami liczącymi ponad 400 000 eksponatów. Tutejsze wystawy odwiedza rocznie ponad 15 000 gości. Muzeum w Budziszynie posiada oraz sprawuje pieczę nad bogatymi zbiorami następujących dziedzin: archeologii, przyrody, historii regionalnej, historii miasta oraz historii kultury i sztuki.

Muzea Miejskie Zittau

Miejskie Muzea w Zittau należą do najstarszych ośrodków muzealnych w euroregionie Nysy Łużyckiej oraz Saksonii. W ich licznych zbiorach znajdują się wyjątkowe eksponaty związane z historią górnołużyckiego Związku Sześciu Miast oraz znaleziska archeologiczne z regionu. Najcenniejszymi eksponatami są unikatowe w skali całego kraju późnośredniowieczne Płótna Wielkopostne.

 

Muzeum Ceramiki w Bolesławcu

Muzeum Ceramiki w Bolesławcu zostało założone w 1908 roku. W jego zbiorach znajduje się bogata kolekcja ceramiki z bolesławickich warsztatów oraz znaczący zbiór zabytków archeologicznych, historycznych, rękodzielniczych i etnograficznych. Kolekcja związana z epoką napoleońską, prezentowana w Dziale Historii Miasta bolesławieckiego Muzeum Ceramiki, obejmuje bogaty zbiór militariów, grafik, mebli oraz przedmiotów z wyposażenia żołnierzy.

EuRegioKom - Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku

Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji EuRegioKom Pieńsk jest instytucją samorządową, której głównym celem jest ochrona dziedzictwa kulturowego oraz zachowanie regionalnych tradycji. Centrum organizuje wydarzenia związane z historią regionu oraz prowadzi szereg działań promocyjno-edukacyjnych, skierowanych do szerokiej rzeszy odbiorców.