Skip Navigation
12 marca 2021 r.

Badania geofizyczne w okolicach Budziszyna

W pierwszej połowie marca wybrana w przetargu firma Posselt & Zickgraf z Marburga prowadziła w ramach naszego projektu badania geofizyczne okolicach miejscowości Göda koło Budziszyna. Pomiarów dokonano na czterech stanowiskach obejmujących jedno ze słowiańskich założeń obronnych, prawdopodobne miejsce wczesnośredniowiecznej osady oraz dwa przypuszczalne cmentarzyska z tamtego okresu. W zależności od struktury gruntu, rodzaju zalegających poniżej skał, a nawet pory roku, dzięki badaniom geofizycznym metodą magnetyczną możliwe jest „prześwietlenie” badanej powierzchni do ok. 2 metrów głębokości, wzdłuż wytyczonych wcześniej linii przekrojów tworzących siatkę pomiarową o modułach 10 x 10 m. Dzięki prospekcji geofizycznej i późniejszym analizom możliwe jest nieinwazyjne i precyzyjne rozpoznanie stanowisk archeologicznych bez naruszania ich struktury oraz nawarstwień kulturowych. Badania te powinny pomóc w uzupełnieniu luk w wiedzy na temat dziejów wczesnośredniowiecznego osadnictwa na Górnych Łużycach.

Badania geofizyczne w Coblenz
Badania geofizyczne w Coblenz © LfA Sachsen