Skip Navigation
26 października 2020 r.

Jak wyglądali ludzie na Górnych Łużycach we wczesnym średniowieczu?

Miejskie Muzeum w Budziszynie posiada obszerne zbiory obejmujące znaleziska archeologiczne z całego obszaru Górnych Łużyc. W salach wystawowych prezentujących wczesnośredniowieczne osadnictwo w regionie znajduje się m.in. kompletny szkielet człowieka z XI/XII w., znaleziony na cmentarzysku w Dobranitz na wschód od Budziszyna.

Jednym z celów naszego projektu jest odtworzenie wyglądu mieszkańców Górnych Łużyc sprzed 1000 lat. Zespół badaczy z Katedry Antropologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przeszukał zbiory Muzeum w Budziszynie z zamiarem znalezienia dalszych dobrze zachowanych ludzkich czaszek. Wrocławscy specjaliści wykonali pomiary oraz przeprowadzili trójwymiarowe skanowanie dostępnego materiału kostnego. Na podstawie uzyskanych w ten sposób danych zostanie przygotowana rekonstrukcja twarzy wczesnośredniowiecznego mieszkańca Górnych Łużyc. Efekty tej pracy będzie można zobaczyć w Muzeum w Budziszynie w czasie wystawy specjalnej zaplanowanej na wiosnę 2022 r.

© LfA Sachsen