Skip Navigation
18 stycznia 2022 r.

Publikacja podsumowująca wystawę „Silni razem? Żytawa i Związek Sześciu Miast”

Kilka dni po zakończeniu trwającej od 21 lipca 2021 r. w żytawskim klasztorze pofranciszkańskim ekspozycji poświęconej Związkowi Sześciu Miast, tamtejsze Muzea Miejskie wydawały podsumowujący ją katalog. Powstała w ramach naszego projektu publikacja jest zarazem 57. tomem serii „Żytawskich Biuletynów Historycznych” (Zittauer Geschichtsblätter), która z przerwami od roku 1910, a od roku 1995 w sposób bardziej regularny ukazuje się w formacie A4 nakładem Żytawskiego Towarzystwa Historycznego i Muzealnego (Zittauer Geschichte- und Museumsverein).

Oprócz materiałów z samej wystawy, na 168 stronach zaprezentowano również pogłębione studia na tematy z związane ze Związkiem Miast. Zgodnie z wytycznymi programu Interreg broszura została opracowana w języku polskim i niemieckim. Po raz pierwszy prezentowane są w niej między innymi liczne znaleziska z wykopalisk na Rynku i w Placu Ratuszowym w Żytawie, które są w posiadaniu Krajowego Urzędu Saksonii ds. Archeologii (Landesamt für Archäologie Sachsen) i dają ekscytujący wgląd w działalność targową w czasach funkcjonowania górnołużyckiej Hexapolis. Redaktorzy publikacji, dyrektor Muzeum Miejskich Peter Knüvener i kurator wystawy Gunter Oettel, podkreślają znaczenie tych znalezisk dla historii regionu. Wśród opisywanych obiektów znajdują się m.in. imponujące kamienne pociski z czasu oblężenia zamku Körse, który został zniszczony przez wojska Związku Miast w roku 1352.

Bogato ilustrowane wydawnictwo można bezpłatnie odebrać w kasie Muzeów Miejskich w Żytawie lub zamówić jego wysyłkę po pokryciu kosztów pocztowych.

Z okładki publikacji towarzyszącej
Z okładki publikacji towarzyszącej © Städtische Museen Zittau