Skip Navigation
19 listopada 2019 r.

Dni Archeologii Krajowej 2019 r.

Każdego roku Krajowy Urząd Saksonii ds. Archeologii organizuje tzw. Dni Archeologii Krajowej.
Wygłaszane w ich trakcie referaty są skierowane do osób działających społecznie na rzecz ochrony zabytków archeologicznych. W ostatni weekend saksońscy archeolodzy przygotowali szereg ciekawych odczytów, które cieszyły się wielkim zainteresowaniem naszych gości.

Po powitaniu wygłoszonym przez Saksońską Minister Nauki i Sztuki panią dr Evę–Marię Stange i po wprowadzeniu przez Archeologa Krajowego panią dr Reginę Smolnik, mieliśmy okazję przedstawić nasz nowy projekt 220 uczestnikom spotkania. Kierownik projektu pani dr Joanna Wojnicz poinformowała o celach projektu, uczestniczących w nim instytucjach oraz planowanych wydarzeniach.

© LfA Sachsen