Skip Navigation
19 lutego 2022 r.

Otwarcie wystawy w Muzeum w Budziszynie

 

Wystawa na temat wczesnośredniowiecznego osadnictwa na Górnych Łużycach w Muzeum w Budziszynie jest otwarta!

Górne Łużyce przed 1000 lat - temu zagadnieniu Muzeum w Budziszynie od lutego do maja 2022 r. poświęciło wystawę specjalną pt. „1000 lat Górnych Łużyc - ludzie, grody, wsie”. Podstawę trójjęzycznej ekspozycji stanowiły w szczególności wyniki badań polsko-niemieckiego projektu INTERREG „1000 lat Górnych Łużyc - ludzie, grody, miasta” oraz aktualny stan badań nad osadnictwem słowiańskim we wczesnym i pełnym średniowieczu po obu stronach Nysy Łużyckiej.

Wstęp na wystawę jest bezpłatny.

Przęśliki w Muzeum w Budziszynie
Przęśliki w Muzeum w Budziszynie © LfA Sachsen