Skip Navigation
27 lutego 2020 r.

W trakcie wizyty w Zittau

W ramach naszego projektu zorganizowaliśmy w dniu 29.01.2020 spotkanie robocze w Muzeum Miejskim w Zittau. Razem z partnerem wiodącym projektu, Krajowym Urzędem Saksonii ds. Archeologii, omówiono przygotowanie wystawy objazdowej, która będzie prezentować nasz projekt po obu stronach Nysy Łużyckiej. Obok krótkiego przedstawienia partnerów, na tablicach zaprezentowane będą trzy wiodące tematy projektu: osadnictwo słowiańskie, Związek Sześciu Miast i czasy napoleońskie. Muzeum Miejskie w Zittau będzie musiało dokonać trudnego wyboru. Jego zbiory są tak bogate, jak widać to najlepiej na zdjęciach, że niełatwo będzie ograniczyć prezentację do powierzchni pięciu tablic.

© LfA Sachsen