Skip Navigation

24 lipca 2021 r. | Bad Muskau

Prezentacja: "Nad Szprewą i Nysą Łużycką: polsko-niemiecki projekt '1000 lat Górnych Łużyc' oraz jego wstępne wyniki"

  • Miejsce:  Sala reprezentacyjna Nowego Pałacu, D-02953 Bad Muskau
  • Datum: 24.07.2021 r.
  • Uhrzeit:

W dniach 23-25 lipca 2021 r. Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Małej Ojczyzny w Saksonii (Landesverein Sächsischer Heimatschutz e.V.) zaprasza swoich członków na doroczne walne zebranie.

W programie spotkania na sobotni wieczór 24.07.2021 r. przewidziano wspólną prezentację naszego projektu przygotowaną przez kierowniczkę naszego projektu, dr. Joannę Wojnicz, i odpowiedzialnego w nim za komunikację Emila Mendyka.

Do uczestnictwa w tym wydarzeniu niezbędne jest uprzednie zgłoszenie. Zaproszenie na spotkanie znaleźć można na stronie stowarzyszenia "Landesvereins Sächsischer Heimatschutz e.V.".

Nowy Pałac w Bad Muskau © LfA Sachsen, S. Krabath