Skip Navigation

11 maja 2021 r. | 18:00 | online

Wykład online: "Wczesnośredniowieczni mieszkańcy zachodnich Górnych Łużyc. W poszukiwaniu śladów"

W związku z pandemią koronawirusa wykład ten odbędzie się w formie zdalnej.

  • Data: 11.05.2021
  • Godzina: 18:00
  • Wykład tylko w języku niemieckim

We wtorek, 11 maja 2021 r., o godz. 18:00, stowarzyszenie "Przyjaciele smac" (Państwowego Muzeum Archeologicznego w Chemnitz - Freunde des smac) zapraszają na swe doroczne walne zebranie członków.

Przy tej okazji zastępca kierownika naszego projektu, Susanne Schöne, przybliży w formie prezentacji online działania realizowane pod szyldem "1000 lat Górnych Łużyc - ludzie, grody, miasta" oraz pierwsze wyniki prowadzonych badań. Jej wykład skupi się głównie na analizach dotyczących wczesnośredniowiecznego osadnictwa w regionie, którymi od półtora roku zajmują się związani z naszym projektem pracownicy Krajowego Urzędu Saksonii ds. Archeologii (Landesamt für Archäologie Sachsen) oraz nasze koleżanki i koledzy z Zakładu Antropologii w Instytucie Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Przyrodnicznego we Wrocławiu.

Motyw ze strony tytułowej stowarzyszenia © Freunde des smac