Skip Navigation
03 lipca 2020 r.

Partnerzy projektu z Krajowego Urzędu Saksonii ds. Archeologii w odwiedzinach u kolegów z UPWr

Naukowcy z Katedry Antropologii (UPWr) przeprowadzają właśnie badania archeologiczne na obszarze słowiańskiego grodziska w Zawidowie.
Obok pozostałości ukrytej w wale grodziska dawnej konstrukcji kamiennej oraz mieszczących się od strony wewnętrznej wału spalonych skrzyń drewnianych, natrafiono na pierwsze wczesnośredniowieczne przedmioty.
W ciekawym oprowadzaniu po stanowisku archeologicznym wziął udział również burmistrz miasta Zawidowa oraz dyrektor Muzeum Łużyckiego w Zgorzelcu.

© LfA Sachsen