Skip Navigation
05 marca 2021 r.

Renowacja znalezisk we Wrocławiu

Mijającą zimę badacze z Katedry Antropologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu poświęcili m.in. na opracowanie opracowanie naukowe zabytków archeologicznych z ubiegłorocznych wykopalisk. Szczególnie ważna jest konserwacja pozyskanych artefaktów, co udało się właśnie zakończyć we współpracy z Muzeum Łużyckim w Zgorzelcu. Pracom konserwatorskim poddano między innymi wczesnośredniowieczne naczynia z grodziska w Zawidowie i grot strzały odkryty na grodzisku w Białogórzu, którego stan przed i po konserwacji można porównać na zdjęciu.

Jak taki grot mógł wyglądać w kontekście całej strzały, pokazują współczesne rekonstrukcje wykonane przez jednego z górnołużyckich miłośników dawnej broni.

Znaleziska odrestaurowane we Wrocławiu
Znaleziska odrestaurowane we Wrocławiu © UPWr, P. Konczewski