Skip Navigation
13 października 2020 r.

Wystawa na temat Związku Sześciu Miast w Żytawie

W czasie prac przygotowawczych do żytawskiej wystawy na temat górnołużyckiego Związku Sześciu Miast, jej kurator Gunter Oettel dotarł w Archiwum Państwowym w Kamenz do zbioru dokumentów dotyczących budowy dróg („Acta den Straßenbau Betr.”). Wśród nich znajduje się także informacja o stanie traktów, a dokładniej Wysokiej i Dolnej Drogi (Hohe und Niedere Strasse) z lat 1581/82. Znaleziony dokument jest skargą kupców i woźniców na „pożałowania godny stan dróg”. Lista wskazanych braków jest zaiste imponująca i obejmuje zarówno uszkodzone mosty, jak i brak odpływów dla wód deszczowych czy nawet ubytki w nawierzchni. Kamienny bruk był wówczas bowiem raczej wyjątkiem.

Ponadto podano w dokumencie kolejność miejscowości, przez które przebiegały obie trasy. Zwłaszcza „Wysoka Droga”, znana jako Via Regia, była gospodarczym kręgosłupem Związku Sześciu Miast. Jedynie Żytawa leżała przy innym trakcie, stanowiącym połączenie północ – południe. Z kolei Görlitz miało najbardziej sprzyjające warunki, gdyż leżało na skrzyżowaniu dwóch szlaków.

Utrzymanie dróg oraz obowiązek korzystania z określonych tras pozostają problemami aktualnymi do dziś, zaś prawo „przymusu drogowego” regulowano dawniej, podobnie jak obecnie, dzięki sieci punktów poboru opłat drogowych. Natężonego ruchu na dzisiejszej Via Regia, czyli autostradzie A4, kurator wystawy mógł doświadczyć w drodze powrotnej z Kamenz do Görlitz. Tylko przed 450 laty zamiast potężnych ciężarówek ciągnęły tędy zwykłe furmanki i wozy konne.

Otwarcie wystawy wiosną 2021 r.

Mapa "via regia" 1732
Mapa "via regia" 1732 © SLUB / Deutsche Fotothek