Skip Navigation

19 lutego 2022 r. | 14:00 | Bautzen

Otwarcie wystawy w Muzeum w Budziszynie

  • Miejsce: Muzeum w Budziszynie / Museum Bautzen | Kornmarkt 1 | D-02625 Bautzen
  • Data: 19.02.2022
  • Godzina: 14:00

W sobotę, 19.02.2022 r., zostanie udostępniona w Muzeum w Budziszynie (Museum Bautzen) wystawa zatytułowana "1000 lat Górnych Łużyc - ludzie, grody, wioski", który przybliży tematykę wczenośredniowiecznego osadnictwa na Górnych Łużycach. Oficjalne otwarcie ekspozycji, które najprawdopodobniej odbędzie się w trybie zdalnym, zostanie poprzedzone już dzień wcześniej wykładem porównującym Górne i Dolne Łużyce we wczesnym średniowieczu. Początek tej prezentacji zaplanowany jest na piątek, 18.02.2022 r. o godz. 11:00.

Muzeum w Budziszynie ma za sobą 150 lat historii i dysponując blisko 2.400 m² powierzchni wystawienniczej oraz ok. 400.000 eksponatów należy do największych muzeów w Saksonii. Oprócz bogatych zbiorów dotyczących przyrody, historii regionu, jego miast oraz kultury i sztuki, zbiory Muzeum obejmują także liczne znaleziska archeologiczne związane z prehistorią i wczesnymi dziejami Górnych Łużyc. Wraz z wynikami trwających 2,5 roku badań w ramach projektu "1000 lat Górnych Łużyc - ludzie, grody, miasta"  stanowić one będą tło dla ekspozycji wieńczącej nasz projekt.

Bliższe informacje, w tym link do internetowej transmisji obu wydarzeń 18 i 19 lutego 2022 r. będziemy udostępniać wraz z postępem przygotowań.

Zdjęcie lotnicze Muzeum w Budziszynie © LfA Sachsen, R. Heynowski