Skip Navigation

09 grudnia 2021 r. | 9:30 | Bolesławiec

Wspólna konferencja końcowa

  • Miejsce: Online - organizator: Muzeum Ceramiki w Bolesławcu | ul. Mickiewicza 13  | 59-700 Bolesławiec
  • Data: 09.12.2021
  • Godzina: 9:30

Dnia 9 grudnia Muzeum Ceramiki w Bolesławcu organizuje konferencję końcową polsko-niemieckiego projektu „1000 lat Górnych Łużyc - ludzie, grody, miasta”. Przed nami jeszcze wprawdzie dwie wystawy – właśnie w Bolesławcu oraz w Muzeum w Budziszynie – oraz towarzyszące im publikacje, ale już możemy podsumować i zaprezentować naukowe wyniki naszego projektu. Temu właśnie będzie służyć ta konferencja organizowana jako wydarzenie online.

Podobnie jak nasze pozostałe działania, będzie ona podzielona na trzy bloki tematyczne: słowiańskie osadnictwo we wczesnym średniowieczu na obszarze Górnych Łużyc (z perspektywy archeologicznej, antropologicznej i językowej), dzieje Związku Sześciu Miast oraz okres napoleoński na pograniczu śląsko-łużyckim.

Program konferencji do pobrania

Wszystkie wykłady tłumaczone będą symultanicznie na język polski i niemiecki. Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 7 grudnia 2021 r. na adres: poczta@muzeum.boleslawiec.net . Następnego dnia zgłoszone osoby otrzymają link do konferencji, która będzie przeprowadzona w aplikacji Zoom.