Skip Navigation

Górne Łużyce - ponad 14 000 lat historii osadnictwa

Puszcza Zgorzelecka koło Rothenburga i Bielawy Dolnej. Ślady osadnictwa sięgają tu okresu mezolitu.

Wystawa: "Śladami kampanii napoleońskiej w Bolesławcu"

Miasto Bolesławiec, jako członek Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich, wraz z Muzeum Ceramiki zainscenizuje historyczną rekonstrukcję bitwy nad Bobrem w 1813 r. Specjalna wystawa muzealna naświetli jednocześnie wpływ epoki napoleońskiej na region oraz panujące ówcześnie warunki życia.

Otwarcie wystawy: 11 lutego 2022 r.

Wystawa: "1000 lat Górnych Łużyc. Ludzie, grody, wioski“ 

Wystawa w Budziszynie, przygotowana w ramach projektu „1000 lat Górnych Łużyc – ludzie, grody, miasta”, poświęcona jest dziejom Górnych Łużyc w latach 800–1100. Prezentacja przedstawi najnowsze wyniki badań, zabytki archeologiczne oraz w ciekawy sposób ukaże wydarzenia związane z tym interesującym okresem.

Otwarcie wystawy: 19 lutego 2022 r.

Wykopaliska na grodzisku w Białogórzu

Antropolodzy i archeolodzy z Katedry Antropologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu od września 2020 r. badają słowiańskie grodzisko w Białogórzu. Wyniki tych oraz dalszych badań zostaną zaprezentowane na specjalnej wystawie w Budziszynie.

Otwarcie wystawy: 19 lutego 2022 r.

Ukryte w lasach

Na polskim i saksońskim obszarze Górnych Łużyc zachowało się ponad 60 słowiańskich grodzisk - obecnie zapominane i porośnięte gęstą roślinnością. Opierając się na zachowanych zabytkach partnerzy projektu z Krajowego Urzędu Saksonii ds. Archeologii oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu rozpoznają i zestawią nowe stanowiska archeologiczne z tego okresu. Wyniki tych badań zostaną zaprezentowane na specjalnej wystawie w Budziszynie.

Otwarcie wystawy: 19 lutego 2022 r.

 

Portal Internetowy Archaeo | 3D

Krajowy Urząd Saksonii d. Archeologii poszerzył od marca 2020 r. prezentację online o ogólnie dostępną bazę danych modeli 3D. Liczne saksońskie znalezika archeologiczne, począwszy od najwcześniejszych dziejów człowieka aż do ery nowożytnej, można nie tylko oglądać na stronie internetowej, lecz także w swoisty sposób samemu posnawać.

Więcej można dowiedzieć się na stronie projektu.

 

 

 

 

Wystawa fotograficzna w EuRegioKom w Pieńsku - "MILLENIUM POKOJU W BUDZISZYNIE W GMINIE PIEŃSK 1018-2018"

Wystawa jest pokłosiem Rodzinnego Pikniku Historycznego "Bitwa o Łużyce" - barwnego widowiska z udziałem grup rekonstruujących okres wczesnego średniowiecza, które zorganizowane zostało jesienią 2018 r. w miejscowości Bielawa Dolna w Gminie Pieńsk. Założeniem organizacji wydarzenia było upamiętnienie 1000-lecia zawarcia traktatu pokojowego w Budziszynie, pomiędzy cesarzem rzymskim Henrykiem II a księciem Bolesławem Chrobrym, koronowanym w roku 1025 na pierwszego króla Polski.

Fotografie były prezentowane w EuRegioKom Pieńsk od października 2020 do lutego 2021. Obecnie można je zobaczyć w cyfrowej galerii na stronie internetowej centrum kultury.

"1000 lat Górnych Łużyc - ludzie, grody, miasta"

Witamy na stronie głównej naszego projektu INTERREG.

Zespół projektu „1000 lat Górnych Łużyc” w trakcie spotkania we Wrocławiu, luty 2020 r. © UPWr

 

6 partnerów - 3 tematy

Mieszkańców Górnych Łużyc po obu stronach Nysy Łużyckiej łączy wspólna, ponadtysiącletnia historia. W ramach naszego projektu będziemy podążać śladami tych stuleci, aby ponownie przedstawić je mieszkańcom regionu. Do wspólnego dziedzictwa kulturowego należą zarówno stanowiska i znaleziska archeologiczne, jak i wiedza o historii Górnych Łużyc, zgromadzona w muzeach i archiwach. W ramach projektu przeprowadzone zostaną badania archeologiczne i antropologiczne nad osadnictwem słowiańskim z IX–XI wieku, badania historyczne późnośredniowiecznego Związku Sześciu Miast oraz wojen napoleońskich XIX stulecia. Punktem kulminacyjnym naszego projektu będzie rekonstrukcja kilku scen z bitwy nad Bobrem koło Bolesławca (1813 r.). Organizując dla Państwa warsztaty, wykłady i oprowadzanie po dawno zapomnianych zabytkach na pograniczu polsko-saksońskim zapraszamy do bezpośredniego udziału w odkrywaniu przeszłości regionu. W trakcie realizacji projektu powstanie ponadto kilka wystaw muzealnych w Budziszynie, Zittau, Pieńsku oraz Bolesławcu.

Więcej o naszych aktualnych wydarzeniach i działaniach można dowiedzieć się również na naszych profilach w mediach społecznościowych na Facebooku i Instagramie.

Aktualności

Wystawa tablicowa w lubańskim ratuszu
Wystawa tablicowa w lubańskiej Bibliotece Publicznej © LfA Sachsen
11 stycznia 2022 r.

Wystawa tablicowa w lubańskim ratuszu

Czytaj więcej

"1000 lat Górnych Łużyc" w czasopismach
Czasopisma z artykułami o naszym projekcie © LfA Sachsen
17 grudnia 2021 r.

"1000 lat Górnych Łużyc" w czasopismach

Czytaj więcej

Wspólna konferencja końcowa projektu
Jeden ze slajdów z prezentacji dr. Pawła Konczewskiego (UPWr) © LfA Sachsen
10 grudnia 2021 r.

Wspólna konferencja końcowa projektu

Czytaj więcej

Wydarzenia

  • Luty 2022
  • 11 lutego 2022 r.

    Otwarcie wystawy w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu

  • 19 lutego 2022 r. | 14:00

    Otwarcie wystawy w Muzeum w Budziszynie

Formularz kontaktowy

Udzielając odpowiedzi TAK, zgadzają się Państwo na przesłanie żądanych dokumentów oraz na wykorzystanie i przechowywanie Państwa danych. Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z zapisami europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO, a w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych. informujemy o sposobie postępowania z Państwa danymi oraz o Państwa prawach wynikających z art. 13, 14 i 21 tego rozporządzenia.