Skip Navigation

Wystawa "1000 lat Górnych Łużyc - ludzie, grody, wioski“ 

Górne Łużyce przed 1000 lat – to główny temat wystawy specjalnej w Muzeum w Budziszynie, prezentowanej od lutego do maja 2022 r. Obok przedstawienia aktualnego stanu badań nad osadnictwem słowiańskim we wczesnym i pełnym średniowieczu po obu stronach Nysy Łużyckiej, podstawę trójjęzycznej ekspozycji stanowiły przede wszystkim wyniki prac polsko-niemieckiego projektu INTERREG „1000 lat Górnych Łużyc – ludzie, grody, miasta".

 

Wystawa "Silni razem? Żytawa i Związek Sześciu Miast"

Drugim zagadnieniem, któremu - obok osadnictwa w IX–XII w. - poświęcono w projekcie szczególną uwagę, była historia górnołużyckiego Związku Sześciu Miast, założonego 21 sierpnia 1346 r. w Löbau. Wyniki przeprowadzonych badań historyczno-archiwalnych przedstawiono na dwujęzycznej, polsko-niemieckiej wystawie czasowej przygotowanej przez Muzea Miejskie w Żytawie, prezentowanej od lipca 2021 do stycznia 2022 r. w salach Muzeum Historii i Kultury (Kulturhistorisches Museum) w dawnym klasztorze franciszkańskim.

 

Wystawa "Śladami kampanii napoleońskiej w Bolesławcu"

Kolejna wystawa poświęcona została wydarzeniom początku XIX w., które miały miejsce podczas przemarszu wojsk napoleońskich przez pogranicze śląsko-łużyckie. Gospodarzem ekspozycji specjalnej było Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, w którego Dziale Historii Miasta udostępniona została od lutego do kwietnia 2022 r.

 

Wystawa fotograficzna w EuRegioKom w Pieńsku "Millenium pokoju w Budziszynie w Gminie Pieńsk 1018-2018"

Wystawa jest pokłosiem Rodzinnego Pikniku Historycznego "Bitwa o Łużyce" - barwnego widowiska z udziałem grup rekonstruujących okres wczesnego średniowiecza, które zorganizowane zostało jesienią 2018 r. w miejscowości Bielawa Dolna w Gminie Pieńsk.

Fotografie były prezentowane w EuRegioKom Pieńsk od października 2020 do lutego 2021 r. Obecnie można je zobaczyć w cyfrowej galerii na stronie internetowej pieńskiego centrum kultury.

Wystawa tablicowa

Równolegle do realizacji wspomnianych działań promocyjnych, jako wizytówkę projektu opracowano dwujęzyczną, wędrowną wystawę tablicową, eksponowaną w kilkunastu miejscach w Saksonii i na Dolnym Śląsku.  Panele informacyjne miały zwrócić uwagę jak najszerszej publiczności na projekt, jego tematykę oraz towarzyszące mu imprezy i wystawy.

 

Ukryte w lasach

Na polskim i saksońskim obszarze Górnych Łużyc zachowało się ponad 60 słowiańskich grodzisk - obecnie są często zapomniane i porośnięte gęstą roślinnością. Opierając się na zachowanych zabytkach partnerzy projektu z Krajowego Urzędu Saksonii ds. Archeologii oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu rozpoznali i zestawili nowe stanowiska archeologiczne z tego okresu.

 

Badania antropologiczne

Zespół z Zakładu Antropologii Instytutu Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przeprowadził równocześnie badania antropologiczne wybranych pochówków dawnych mieszkańców Górnych Łużyc. Analizie poddano kości odnalezione w grobach na słowiańskim cmentarzysku koło Dobranitz oraz na terenie grodziska w Göda w Saksonii, a także szczątki kostne z wczesnośredniowiecznych pochówków ciałopalnych z okolic Białogórza koło Zgorzelca.

 

Portal Internetowy Archaeo | 3D

Krajowy Urząd Saksonii ds. Archeologii poszerzył od marca 2020 r. prezentację online o ogólnie dostępną bazę danych modeli 3D. Na stronie internetowej można nie tylko oglądać liczne saksońskie znaleziska archeologiczne pochodzące z różnych epok, począwszy od najwcześniejszych dziejów człowieka aż do ery nowożytnej, ale drogą zdalną przeprowadzić ich wnikliwsze poznanie.

Więcej można dowiedzieć się na stronie projektu.

 

 

 

 

Działania wśród opinii publicznej

 

Dzięki otwartym oprowadzaniom, warsztatom i prelekcjom, ale także popularnym mediom udało się udostępnić mieszkańcom regionu informacje o podejmowanych w projekcie badaniach i ich wynikach. Czytelnicy dolnoślaskich i saksońskich gazet, czasopism i portali internetowych często mogli przeczytać informacje o zrealizowanych działaniach.

Publikacje

W trakcie relaizacji projektu uczestniczacy w nim partnerzy wydali szereg drukowanych publikacji.

Wszystkie te publikacje można bezpłatnie pobrać z naszej strony.

 

"1000 lat Górnych Łużyc - ludzie, grody, miasta"

Witamy na stronie głównej naszego projektu INTERREG.

Zespół projektu „1000 lat Górnych Łużyc” w trakcie spotkania we Wrocławiu, luty 2020 r. © UPWr

 

6 partnerów - 3 tematy

Mieszkańców Górnych Łużyc po obu stronach Nysy Łużyckiej łączy wspólna, ponadtysiącletnia historia. W ramach naszego projektu staraliśmy się podążać śladami tych stuleci, aby ponownie przedstawić je mieszkańcom regionu. Do wspólnego dziedzictwa kulturowego należą zarówno stanowiska i znaleziska archeologiczne, jak i wiedza o historii Górnych Łużyc, zgromadzona w muzeach i archiwach. W ramach projektu przeprowadzone zostały badania archeologiczne i antropologiczne nad osadnictwem słowiańskim z IX–XI wieku, badania historyczne późnośredniowiecznego Związku Sześciu Miast oraz wojen napoleońskich XIX stulecia. Organizując dla Państwa warsztaty, wykłady i oprowadzania po dawno zapomnianych zabytkach na pograniczu polsko-saksońskim mogliśmy zaprosić do bezpośredniego udziału w odkrywaniu przeszłości regionu. W trakcie realizacji projektu powstały ponadto wystaw muzealne w Budziszynie, Żytawie, Pieńsku oraz Bolesławcu.

Więcej o przygotowanych przez nas wydarzeniach i działaniach można dowiedzieć się również na naszych profilach w mediach społecznościowych na Facebooku i Instagramie.

Aktualności

Zakończenie projektu
"1000 lat Górnych Łużyc – ludzie, grody, miasta" © LfA Sachsen
31 marca 2022 r.

Zakończenie projektu

Czytaj więcej

Publikacje towarzyszące wystawom do bezpłatnego pobrania
Publikacje towarzyszące projektowi "1000 lat Górnych Łużyc" © LfA Sachsen
28 marca 2022 r.

Publikacje towarzyszące wystawom do bezpłatnego pobrania

Czytaj więcej

Polskojęzyczne oprowadzanie po wystawie w Muzeum w Budziszynie
Po wystawie oprowadzali badacze z zespołu projektowego z Drezna i Wrocławia © LfA Sachsen
19 marca 2022 r.

Polskojęzyczne oprowadzanie po wystawie w Muzeum w Budziszynie

Czytaj więcej

1000 lat Górnych Łużyc - 3D

Projekt "1000 lat Górnych Łużyc – ludzie, grody, miasta" poświęcony został badaniom oraz rekonstrukcji osadnictwa oraz warunków życiowych mieszkańców po obu stronach Nysy Łużyckiej, w przeciągu ostatniego tysiąca lat.

W ramach tych prac przeprowadzona została trójwymiarowa dokumentacja ważnych dla okresu osadnictwa słowiańskiego zabytków archeologicznych. Za pomocą skanera światła białego (Aicon SmartScan R8) zeskanowano wybrane zabytki z tego okresu, takie jak wczesnośredniowieczny skarb srebra, który odnaleziono w pobliżu miejscowości Cortnitz.

Od marca 2020 roku, Krajowy Urząd Saksonii ds. Archeologii (Landesamt für Archäologie Sachsen) poszerzył prezentację online o ogólnodostępną bazę danych modeli 3D. Liczne saksońskie znaleziska archeologiczne, począwszy od najwcześniejszych dziejów człowieka aż do ery nowożytnej, można już nie tylko oglądać na stronie internetowej, lecz również samemu poznawać w wybrany przez siebie sposób. Dzięki zapisowi danych w formacie 3D, prezentowane przedmioty można dowolnie obracać i przybliżać wybrane detale. Przygotowany słownik pomaga zrozumieć pojęcia fachowe, a interaktywna mapa ułatwia dostęp do poszczególnych informacji. Liczba zabytków będzie się stopniowo zwiększać.

Wybrane zabytki, jak np. skarb srebrny z Cortnitz (Weißenberg), będą prezentowane za pośrednictwem tego innowacyjnego portalu. Życzymy miłego przeglądania!

Prace w laboratorium 3D © LfA Sachsen

Formularz kontaktowy

Udzielając odpowiedzi TAK, zgadzają się Państwo na przesłanie żądanych dokumentów oraz na wykorzystanie i przechowywanie Państwa danych. Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z zapisami europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO, a w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych. informujemy o sposobie postępowania z Państwa danymi oraz o Państwa prawach wynikających z art. 13, 14 i 21 tego rozporządzenia.