Skip Navigation

Górne Łużyce - ponad 14 000 lat historii osadnictwa

Puszcza Zgorzelecka koło Rothenburga i Bielawy Dolnej. Ślady osadnictwa sięgają tu okresu mezolitu.

Otwarcie wystawy "Silni razem? Żytawa i Związek Sześciu Miast"

Od 22.07.2021 r. Muzea Miejskie w Żytawie w swoim Muzeum Historii Kultury (klasztor pofranciszkański) zaprezentują wystawę poświęconą 675. rocznicy powstania górnołużyckiego Związku Sześciu Miast.

22 lipca 2021 r. - 31 stycznia 2022 r.

Wystawa na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Po wznowieniu zajęć w szkołach wyższych, także partner w naszym projekcie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, chce przybliżyć swojej społeczności akademickiej nasze dokonania oraz zamierzenia. Dlatego wystawa panelowa "1000 lat Górnych Łużyc - ludzie, grody, miasta" w październiku gości w patio głównego gmachu wrocławskiej uczelni przy ul. Norwida 25.

12. - 29.10.2021 r.

Ożywić Historię!

Miasto Bolesławiec, jako członek Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich, wraz z Muzeum Ceramiki zainscenizuje historyczną rekonstrukcję bitwy nad Bobrem w 1813 r. Specjalna wystawa muzealna naświetli jednocześnie wpływ epoki napoleońskiej na region oraz panujące ówcześnie warunki życia.

Otwarcie wystawy: 10 grudnia 2021 r.

Wykopaliska na grodzisku w Białogórzu

Antropolodzy i archeolodzy z Katedry Antropologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu od września 2020 r. badają słowiańskie grodzisko w Białogórzu. Wyniki tych oraz dalszych badań zostaną zaprezentowane na specjalnej wystawie w Budziszynie.

Otwarcie wystawy: 19 lutego 2022 r.

Portal internetowy ARCHAEO | 3D

Krajowy Urząd Saksonii ds. Archeologii poszerzył od marca 2020 r. prezentację online o ogólnie dostępną bazę danych modeli 3D. Liczne saksońskie znaleziska archeologiczne, począwszy od najwcześniejszych dziejów człowieka aż do ery nowożytnej, można nie tylko oglądać na stronie internetowej, lecz także w swoisty sposób samemu poznawać.

Więcej można dowiedzieć się na stronie projektu.

 

Ukryte w lasach

Na polskim i saksońskim obszarze Górnych Łużyc zachowało się ponad 60 słowiańskich grodzisk - obecnie zapominane i porośnięte gęstą roślinnością. Opierając się na zachowanych zabytkach partnerzy projektu z Krajowego Urzędu Saksonii ds. Archeologii oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu rozpoznają i zestawią nowe stanowiska archeologiczne z tego okresu. Wyniki tych badań zostaną zaprezentowane na specjalnej wystawie w Budziszynie.

Otwarcie wystawy: 19 lutego 2022 r.

WYSTAWA FOTOGRAFICZNE

Z okazji 1000-lecia pokoju w Budziszynie w 1018 r. EuRegioKom w Pieńsku odtworzyło obóz rycerski oraz jedenastowieczne kampanie wojenne o sporne pogranicze. Zrekonstruowane sceny batalistyczne zostaną pokazane na wystawie fotograficznej.

Wirtualna wystawa na stronach EuRegioKom

od 26 października 2020 r do 26 lutego 2021r.
"Galeria Poddasze" w EuRegioKom w Pieńsku

"1000 lat Górnych Łużyc - ludzie, grody, miasta"

Witamy na stronie głównej naszego projektu INTERREG.

Zespół projektu „1000 lat Górnych Łużyc” w trakcie spotkania we Wrocławiu, luty 2020 r. © UPWr

 

6 partnerów - 3 tematy

Mieszkańców Górnych Łużyc po obu stronach Nysy Łużyckiej łączy wspólna, ponadtysiącletnia historia. W ramach naszego projektu będziemy podążać śladami tych stuleci, aby ponownie przedstawić je mieszkańcom regionu. Do wspólnego dziedzictwa kulturowego należą zarówno stanowiska i znaleziska archeologiczne, jak i wiedza o historii Górnych Łużyc, zgromadzona w muzeach i archiwach. W ramach projektu przeprowadzone zostaną badania archeologiczne i antropologiczne nad osadnictwem słowiańskim z IX–XI wieku, badania historyczne późnośredniowiecznego Związku Sześciu Miast oraz wojen napoleońskich XIX stulecia. Punktem kulminacyjnym naszego projektu będzie rekonstrukcja kilku scen z bitwy nad Bobrem koło Bolesławca (1813 r.). Organizując dla Państwa warsztaty, wykłady i oprowadzanie po dawno zapomnianych zabytkach na pograniczu polsko-saksońskim zapraszamy do bezpośredniego udziału w odkrywaniu przeszłości regionu. W trakcie realizacji projektu powstanie ponadto kilka wystaw muzealnych w Budziszynie, Zittau, Pieńsku oraz Bolesławcu.

Więcej o naszych aktualnych wydarzeniach i działaniach można dowiedzieć się również na naszych profilach w mediach społecznościowych na Facebooku i Instagramie.

Aktualności

Wystawa tablicowa na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
Wystawa tablicowa na UPWr © LfA Sachsen
13 października 2021 r.

Wystawa tablicowa na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Czytaj więcej

Archeologiczne broszury o Göda i Białogórzu – na papierze i w internecie
Broszury na temat Göda i Białogórza © LfA Sachsen
10 października 2021 r.

Archeologiczne broszury o Göda i Białogórzu – na papierze i w internecie

Czytaj więcej

Otwarcie wystawy tablicowej we Wrocławiu
Zaproszenie na otwarcie wystawy © Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
07 października 2021 r.

Otwarcie wystawy tablicowej we Wrocławiu

Czytaj więcej

Wydarzenia

  • Grudzień 2021
  • 10 grudnia 2021 r.

    Otwarcie wystawy w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu

  • Luty 2022
  • 19 lutego 2022 r. | 15:00

    Otwarcie wystawy w Muzeum w Budziszynie

Formularz kontaktowy

Udzielając odpowiedzi TAK, zgadzają się Państwo na przesłanie żądanych dokumentów oraz na wykorzystanie i przechowywanie Państwa danych. Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z zapisami europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO, a w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych. informujemy o sposobie postępowania z Państwa danymi oraz o Państwa prawach wynikających z art. 13, 14 i 21 tego rozporządzenia.