Skip Navigation

Górne Łużyce - ponad 14 000 lat historii osadnictwa

Puszcza Zgorzelecka koło Rothenburga i Bielawy Dolnej. Ślady osadnictwa sięgają tu okresu mezolitu.

WYSTAWA FOTOGRAFICZNE

Z okazji 1000-lecia pokoju w Budziszynie w 1018 r. EuRegioKom w Pieńsku odtworzyło obóz rycerski oraz jedenastowieczne kampanie wojenne o sporne pogranicze. Zrekonstruowane sceny batalistyczne zostaną pokazane na wystawie fotograficznej.

Wirtualna wystawa na stronach EuRegioKom

od 26 października 2020 r do 26 lutego 2021r.
"Galeria Poddasze" w EuRegioKom w Pieńsku

Wykopaliska na grodzisku w Białogórzu

Antropolodzy i archeolodzy z Katedry Antropologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu od września 2020 r. badają słowiańskie grodzisko w Białogórzu. Wyniki tych oraz dalszych badań zostaną zaprezentowane na specjalnej wystawie w Budziszynie.

Otwarcie wystawy: wiosną 2022 r.

Portal internetowy ARCHAEO | 3D

Krajowy Urząd Saksonii ds. Archeologii poszerzył od marca 2020 r. prezentację online o ogólnie dostępną bazę danych modeli 3D. Liczne saksońskie znaleziska archeologiczne, począwszy od najwcześniejszych dziejów człowieka aż do ery nowożytnej, można nie tylko oglądać na stronie internetowej, lecz także w swoisty sposób samemu poznawać.

Więcej można dowiedzieć się na stronie projektu.

 

Muzea Miejskie w Zittau

Partnerzy projektu z Zittau przygotują z bogatych zasobów muzeum wystawę na temat późnośredniowiecznej historii miasta oraz Związku Sześciu Miast.

Otwarcie wystawy: 21 lipca 2021 r.

Ukryte w lasach

Na polskim i saksońskim obszarze Górnych Łużyc zachowało się ponad 60 słowiańskich grodzisk - obecnie zapominane i porośnięte gęstą roślinnością. Opierając się na zachowanych zabytkach partnerzy projektu z Krajowego Urzędu Saksonii ds. Archeologii oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu rozpoznają i zestawią nowe stanowiska archeologiczne z tego okresu. Wyniki tych badań zostaną zaprezentowane na specjalnej wystawie w Budziszynie.

Otwarcie wystawy: wiosną 2022 r.

Ożywić Historię!

Miasto Bolesławiec, jako członek Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich, wraz z Muzeum Ceramiki zainscenizuje historyczną rekonstrukcję bitwy nad Bobrem w 1813 r. Specjalna wystawa muzealna naświetli jednocześnie wpływ epoki napoleońskiej na region oraz panujące ówcześnie warunki życia.

Otwarcie wystawy: 10 grudnia 2021 r.

"1000 lat Górnych Łużyc - ludzie, grody, miasta"

Witamy na stronie głównej naszego projektu INTERREG.

Zespół projektu „1000 lat Górnych Łużyc” w trakcie spotkania we Wrocławiu, luty 2020 r. © UPWr

 

6 partnerów - 3 tematy

Mieszkańców Górnych Łużyc po obu stronach Nysy Łużyckiej łączy wspólna, ponadtysiącletnia historia. W ramach naszego projektu będziemy podążać śladami tych stuleci, aby ponownie przedstawić je mieszkańcom regionu. Do wspólnego dziedzictwa kulturowego należą zarówno stanowiska i znaleziska archeologiczne, jak i wiedza o historii Górnych Łużyc, zgromadzona w muzeach i archiwach. W ramach projektu przeprowadzone zostaną badania archeologiczne i antropologiczne nad osadnictwem słowiańskim z IX–XI wieku, badania historyczne późnośredniowiecznego Związku Sześciu Miast oraz wojen napoleońskich XIX stulecia. Punktem kulminacyjnym naszego projektu będzie rekonstrukcja kilku scen z bitwy nad Bobrem koło Bolesławca (1813 r.). Organizując dla Państwa warsztaty, wykłady i oprowadzanie po dawno zapomnianych zabytkach na pograniczu polsko-saksońskim zapraszamy do bezpośredniego udziału w odkrywaniu przeszłości regionu. W trakcie realizacji projektu powstanie ponadto kilka wystaw muzealnych w Budziszynie, Zittau, Pieńsku oraz Bolesławcu.

Więcej o naszych aktualnych wydarzeniach i działaniach można dowiedzieć się również na naszych profilach w mediach społecznościowych na Facebooku i Instagramie.

Aktualności

Na tropach Związku Sześciu Miast
Żytawska Sala Mieszczańska © Städtische Museen Zittau, Rene E. Pech
24 marca 2021 r.

Na tropach Związku Sześciu Miast

Czytaj więcej

Wykład online "Pierwsi Słowianie na Łużycach"
Wykład online "Pierwsi Słowianie na Łużycach" © "Archeologia Żywa"/"Odkrywca"
23 marca 2021 r.

Wykład online "Pierwsi Słowianie na Łużycach"

Czytaj więcej

Badania geofizyczne w okolicach Budziszyna
Badania geofizyczne w Coblenz © LfA Sachsen
12 marca 2021 r.

Badania geofizyczne w okolicach Budziszyna

Czytaj więcej

Wydarzenia

Ze względu na obowiązujące ograniczenia spowodowane pandemią i podwyższone ryzyko infekcji nie możemy aktualnie organizować żadnych wydarzeń z udziałem publiczności.

 

Formularz kontaktowy

Udzielając odpowiedzi TAK, zgadzają się Państwo na przesłanie żądanych dokumentów oraz na wykorzystanie i przechowywanie Państwa danych. Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z zapisami europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO, a w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych. informujemy o sposobie postępowania z Państwa danymi oraz o Państwa prawach wynikających z art. 13, 14 i 21 tego rozporządzenia.