Skip Navigation
28 marca 2022 r.

Publikacje towarzyszące wystawom do bezpłatnego pobrania

Nasza dwujęzyczna publikacja prezentującą aktualny stan badań na temat słowiańskiego osadnictwa we wczesnym średniowieczu na Górnych Łużycach jest już gotowa.

Zawarte w tomie zatytułowanym „Górne Łużyce 1000 lat temu” artykuły autorstwa interdyscyplinarnej grupy badaczy umożliwiają zapoznanie się z efektami szeregu działań zrealizowanych w ramach naszego projektu. Obejmują one różne dziedziny nauki, począwszy od historii i badań nazw miejscowych przez analizy przyrodnicze i najnowsze techniki badań archeologicznych aż po archeologię lotniczą. Chociaż ciągle jest stosunkowo niewiele wiadomo o mieszkającej tu niegdyś ludności słowiańskiej, zdobyta w ten sposób wiedza pozwala lepiej poznać ich codzienność na Górnych Łużycach 1000 lat temu.

W najbliższym czasie wydana przez Krajowy Urząd Saksonii ds. Archeologii (Landesamt für Archäologie Sachsen) książka będzie dostępna m.in. u naszych partnerów w muzeach w Budziszynie, Żytawie i Bolesławcu. A już teraz można ją bezpłatnie pobrać jako plik PDF na stronie internetowej naszego projektu.

W tym samym miejscu pobrać można jedną z czterech wersji językowych publikacji towarzyszącej wystawie „Śladami kampanii napoleońskiej w Bolesławcu" w tamtejszym Muzeum Ceramiki. Ma ona postać komiksu w lekki sposób opisującego wybrane epizody z okresu napoleońskiego w mieście nad Bobrem. W podobny sposób można wejść w posiadanie cyfrowej wersji publikacji podsumowującej wystawę „Silni razem? Żytawa i Związek Sześciu Miast”, która prezentowana była przez Muzea Miejskie w Żytawie od lipca do listopada ubiegłego roku.

Publikacje towarzyszące projektowi "1000 lat Górnych Łużyc"
Publikacje towarzyszące projektowi "1000 lat Górnych Łużyc" © LfA Sachsen