Skip Navigation
18 sierpnia 2020 r.

1000 LAT GÓRNYCH ŁUŻYC z wizytą na grodzisku Ostroer Schanze

Ostroer Schanze koło Panschwitz-Kuckau zaliczane jest do najważniejszych i najpiękniejszych prehistorycznych grodzisk w Saksonii. Po okresie pierwszej fazy jego użytkowania na przełomie epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, grodzisko to zostało ponownie zasiedlone i ufortyfikowane około 2000 lat później, w okresie osadnictwa słowiańskiego. Od tego czasu poprzedzony fosą, potężny wał poprzeczny dzieli cały jego teren na gród górny i dolny. W wyniku niemieckiego osadnictwa obszarów na wschód od Łaby i Soławy powstał ok. XII wieku na wschodnim jego wale gródek stożkowaty. Dziś grodzisko porośnięte jest drzewami. Jako zabytek archeologiczny podlega ochronie, która wyklucza wszelką ingerencję wpływającą na jego stan zachowania. Dzięki takim działaniom Ostroer Schanze jeszcze do dziś skrywa niejedną tajemnicę. Niedawno koledzy z Muzeum Zachodnich Łużyc zlecili wykonanie pomiarów geomagnetycznych, które potwierdziły zachowanie pod powierzchnią ziemi licznych śladów osadnictwa wewnątrz i na zewnątrz grodziska.

W zeszłym tygodniu Krajowy Urząd Saksonii ds. Archeologii odbył na grodzisku sesję zdjęciową z telewizją SACHSEN FERNSEHEN. Głównym celem tego reportażu było pokazanie, że w połączeniu z malowniczym urokiem regionu właśnie takie obiekty jako świadkowie dawnej przeszłości mogą stać się nową atrakcją turystyczną. My też tam byliśmy i cieszymy się, że mogliśmy zaprezentować nasz projekt i związane z nim działania.

Termin emisji: 27.08.2020

SACHSEN FERNSEHEN / Sommertour 2020 / Folge 22

 

© LfA Sachsen