Skip Navigation
31 lipca 2020 r.

Oprowadzanie w języku polskim po Oybin! (1)

Nasze polskojęzyczne oprowadzenie na zamku i klasztorze w Oybinie okazało się wielkim sukcesem! Przy pięknej pogodzie nasze zaproszenie przyjęło 30 uczestników. Podczas trwającej ponad dwie godziny wycieczki, dr Joanna Wojnicz (kierownik projektu) opowiadała zwiedzającym, co ustalono na podstawie historycznych i archeologicznych badań, które prowadzono tu przez ostatnie lata.
W chłodnym cieniu ruin klasztornego kościoła zostaliśmy powitani nieplanowanym małym koncertem muzyki na żywo. Co za udane zakończenie! Dziękujemy wszystkim za wizytę i za zainteresowanie.
Ze względu na duże zainteresowanie, powtórzymy oprowadzenie pod koniec sierpnia.

Na wiosnę 2021 r. partnerzy projektu z Muzeów Miejskich z Zittau przygotowują wystawę na temat Związku Sześciu Miast, która również będzie poświęcona historii zamku.

 

© LfA Sachsen