Skip Navigation
17 grudnia 2021 r.

"1000 lat Górnych Łużyc" w czasopismach

W ostatnich tygodniach roku dwa czasopisma z Saksonii i Dolnego Śląska opublikowały artykuły o „1000 lat Górnych Łużyc”. W zimowej edycji kwartalnika „Sächsische Heimatblätter“ zaprezentowane zostały przeprowadzone w ramach projektu badania archeologiczne i antropologiczne oraz ich wyniki. Przybliżenie całego historycznego kontekstu słowiańskiego osadnictwa nad Szprewą i Nysą Łużycką pogłębia spojrzenie na wczesne dzieje regionu. Natomiast w przypadku informacji zawartej w kwartalniku „Karkonosze” akcent został położony na trzy wystawy, które w ramach projektu przygotowane zostały w muzeach w Żytawie, Budziszynie i Bolesławcu.

Działania podjęte w ramach „1000 lat Górnych Łużyc - ludzie, grody, miasta” zostały dotąd przybliżone w 10 publikacjach w czasopismach fachowych w Niemczech i w Polsce. Do tego należy wspomnieć o ponad 50 informacjach prasowych prezentowanych w gazetach i na portalach internetowych, dzięki którym przybliżone zostały wiadomości związane z naszym projektem. Szerszą perspektywę nadadzą im jeszcze dwie obszerne publikacje towarzyszące wystawom w muzeach w Żytawie i w Budziszynie, które zostaną wydane w najbliższych tygodniach.

Czasopisma z artykułami o naszym projekcie
Czasopisma z artykułami o naszym projekcie © LfA Sachsen