Skip Navigation
22 października 2020 r.

Prace wykopaliskowe w Białogórzu

Przez blisko miesiąc archeolodzy z Katedry Antropologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu działali na grodzisku w Białogórzu koło Zgorzelca. Osoby znające to miejsce mogą zapewnić, że tak ładny, owalny obiekt wciąż widoczny w terenie nie zdarza się często. Prace badawcze z ogromnym zaangażowaniem wspierał wolontariusz Przemek, dla którego należą się serdeczne podziękowania!

Wykopaliska sondażowe prowadzono głównie na wałach otaczających grodzisko oraz – co jest największym odkryciem prowadzonych prac – na terenie podgrodzia, które nie było dotąd udokumentowane. Pozostała jeszcze weryfikacja niezwykle ciekawie zapowiadających się anomalii, które wykazane zostały w trakcie badań geofizycznych wykonanych przez badaczy z Fundacji Archeolodzy.org. O dalszych wynikach prac będziemy jeszcze informować.

© UPWr