Skip Navigation
21 października 2020 r.

Poszukiwania śladów dawnego osadnictwa

W wielu miejscach pod ziemią  tkwią wciąż nieznane ślady naszych przodków. To tu, to tam, głównie w wyniku prac polowych, na powierzchnię wydostają się kolejne znaleziska przypominające o minionych epokach. Od późnego lata na podstawie zdjęć lotniczych poszukujemy tropów wczesnośredniowiecznych mieszkańców Górnych Łużyc. Zauważalne o tej porze roku anomalia wzrostu roślinności wskazują na możliwe ślady dawnego osadnictwa. Także w miejscach, gdzie po dłuższym okresie suszy opada poziom zbiorników wodnych, obniżające się lustro wody może odsłonić nieznane dotąd stanowiska.

W ten sposób udało w ostatnim czasie znaleźć nowe stanowiska archeologiczne z ceramiką z epoki brązu oraz zidentyfikować ślady hutnictwa, przypuszczalnie z okresu wpływów rzymskich. Niestety, nasi poszukiwacze nie natrafili na zbyt wiele pozostałości najbardziej nas obecnie interesującego osadnictwa słowiańskiego. Wynagrodzone za to zostały wysiłki jednego z wolontariuszy, który odnalazł liczne fragmenty słowiańskiej ceramiki i monetę z ok. 1000 r. n.e., co potwierdza, że jesteśmy na dobrej drodze.

moneta "Otto-Adelheid-Pfennig", 985-1020 r.
moneta "Otto-Adelheid-Pfennig", 985-1020 r. © LfA Sachsen, R.F.