Skip Navigation
17 listopada 2020 r.

Co wiemy o grodzisku w Białogórzu na podstawie najnowszych badań?

Od lata tego roku zespół archeologów i badaczy z Katedry Antropologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prowadzi intensywne poszukiwania na terenie słowiańskiego grodziska i cmentarzyska kurhanowego koło Białogórza (powiat Zgorzelecki). Pierwsze wyniki prac zostały niedawno opublikowane w internetowym wydaniu magazynu Archeologia Żywa przez prowadzącego wykopaliska Radosława Biela.

Wrocławscy archeolodzy mieli nadzieję na pozyskanie nowych informacji nie tylko na temat dobrze zachowanego grodziska, lecz również domniemanego w tym miejscu podgrodzia jak również próbek i znalezisk pozwalających na dokładniejsze datowanie. W wykopie założonym na wale grodziska natrafiono na ślady polepy oraz zwęglone pozostałości jego drewnianej konstrukcji Znalezisko grotu strzały wbitego w spalone umocnienia dodatkowo świadczy o zniszczeniu grodu w wyniku walki. Natomiast podgrodzie jeszcze nie w pełni odkryło swoje tajemnice. Wprawdzie na Numerycznym Modelu Terenu daje się dostrzec owalny pierścień kolejnego umocnienia, ale w przebadanych warstwach archeologicznych nie natrafiono na żaden zabytek. Znaleziono natomiast prawdopodobnie pozostałości po palisadzie oraz fragment kamiennego bruku na majdanie.

Prace wrocławskich archeologów były bardzo owocne! Potwierdzony został okres użytkowania grodu w IX-XI w. Teraz pozostaje nam jeszcze czekać na wyniki datowań metodą radiowęglową i dendrochronologiczną drewnianej konstrukcji

Fragmenty ceramiki z cmentarzyska kurhanowego
Fragmenty ceramiki z cmentarzyska kurhanowego © Fundacja Archeologiczna Archeo