Skip Navigation
01 grudnia 2020 r.

Najstarszy pacjent kliniki w Budziszynie

„To chyba najstarszy pacjent, którego tutaj mieliśmy!“ – z dozą czarnego humoru przyznali pracownicy Instytutu Radiologii Diagnostycznej i Interwencyjnej Kliniki Górnołużyckiej (Oberlausitz Kliniken) w Budziszynie. Cały zespół za napięciem obserwował, jak ucieleśniona historia odsłania się przed nowoczesną techniką medyczną. Dzięki tomografii komputerowej wczesnośredniowieczna czaszka ze zbiorów Muzeum w Budziszynie została prześwietlona w warstwach co 0,6 mm. Dzięki powstałemu w ten sposób przestrzennemu obrazowi badacze mają nadzieję na poznanie ukrytych dotąd szczegółów historii oraz warunków życia osoby zamieszkującej w XI lub XII wieku na Górnych Łużycach.

Właśnie w tamtym okresie miał miejsce pochówek, z którego bardzo dobrze zachowany szkielet wraz z czaszką znaleziony został w latach 60. XX w. w pobliżu żwirowni między miejscowościami Liebon a Zscharnitz na północny zachód od Budziszyna. W ramach naszego projektu szkielet ten został trójwymiarowo zeskanowany już przed miesiącem, zaś obecnie dodatkowe szczegóły uzupełni jeszcze wynik tomografii komputerowej. Efekty obu badań posłużą naszym partnerom z Katedry Antropologii Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu do stworzenia rekonstrukcji twarzy i całej głowy mieszkańca Górnych Łużyc sprzed 1000 lat. Ta z kolei prezentowane będzie na poświęconej wczesnośredniowiecznemu osadnictwu w regionie wystawie wieńczącej nasz projekt, której otwarcie zaplanowane jest w Muzeum w Budziszynie na początek roku 2022.

Tę wyjątkowa możliwość interdyscyplinarnej i międzynarodowej współpracy stworzył ordynator Instytutu Radiologii Kliniki Górnołużyckiej, dr Uwe Kersten Wahl, któremu bardzo serdecznie za to dziękujemy!

Krótki film z przebiegu badania znajduje się tutaj.

© LfA Sachsen