Skip Navigation
22 kwietnia 2021 r.

Na tropach tajemnic wałów w Gröditz

Dokładnie tam, gdzie dziś wznosi się znany w regionie pałac w Gröditz koło Weißenberg, w należącym do niego parku znajduje się doskonale widoczne grodzisko. Dawne umocnienia już w XVII w. stały się elementem założenia parkowego, a przy tej okazji zostały poddane częściowym zmianom. Zachowana została południowa i południowo-zachodnia część oryginalnych wałów. Na ich skraju znajduje się wyraźne wzniesienie, które mogło być późnośredniowiecznym gródkiem stożkowatym.

Niestety w przypadku tego założenia grodowego wznoszącego się nad malowniczym wąwozem Gröditzer Skala brakuje nam punktów odniesienia mogących umożliwić jego datowanie. Nie natrafiono tu dotąd na znaleziska ceramiki, ani też nie zachowała się dokumentacja prowadzonych tu wcześniej badań. Mimo to powszechnie wiąże się wały w Gröditz z osadnictwem słowiańskim. Dzięki naszemu projektowi mamy okazję, by odkryć sekrety tego miejsca.

Zwłaszcza tuż po zimie, kiedy przyroda dopiero budzi się do życia, istnieją większe szanse natrafienia na znaleziska w wilgotnej jeszcze glebie. Wygląda to niemal jak zbieranie grzybów. Tylko ten, kto patrzy bardzo uważnie, wśród leżących na ziemi liści może rozpoznać i znaleźć drobne fragmenty skorup. Następnie dokładnie rejestrowane są współrzędne GPS każdej ze znalezionych drobin, aby później można było wskazać miejsce pochodzenia znaleziska.

Jak widać na zdjęciach, obejrzenie miejscowego grodziska może być interesujące nie tylko dla oczu naukowca. Stowarzyszenie „Pro-Gröditz e.V.” stara się nie tylko wykorzystywać pałac do celów kulturalnych, ale także kontynuować zgodną ze sztuką konserwatorską renowację całego romantycznego założenia oraz dbać o park i wały, które otwarte są dla zwiedzających.

Park przypałacowy w Gröditz
Park przypałacowy w Gröditz © LfA Sachsen