Skip Navigation
12 maja 2021 r.

O borsuku i innych pożytecznych leśnych stworzeniach

W poszukiwaniu śladów słowiańskiego osadnictwa na Górnych Łużycach bardzo ważną rolę odgrywają dawne grody. Jak dotąd nie ma jednak żadnych naukowo potwierdzonych danych na temat czasu ich powstania. Wiele badań prowadzonych było jeszcze w pierwszej połowie XX w. Ówczesne wykopaliska nie odpowiadały jednakże naszym nowoczesnym, naukowym standardom.

To wystarczający powód, by w projekcie „1000 lat Górnych Łużyc” porządnie rozejrzeć się za możliwym do datowania materiałem badawczym. Ponieważ wczesnośredniowieczne fortyfikacje będące świadkami przeszłości są chronione jako zabytki archeologiczne, w Saksonii nie są prowadzone na nich wykopaliska.

Tu i ówdzie zdarza się jednak, że w wyniku erozji, wyrwanego z korzeniami drzewa czy też budowlanej aktywności lisa bądź innego zwierzęcia na światło dzienne wychodzą pojedyncze znaleziska. I skoro już któryś z obecnych mieszkańców grodziska – na przykład borsuk z Dobranitz - wygrzebał sobie norę w średniowiecznym wale, to nie można pozwolić, by odkopana przez niego drewniana konstrukcja umocnienia tak sobie po prostu leżała. W takim przypadku z wielką ostrożnością wydobywamy odsłonięte fragmenty drewna i dokumentujemy kolejne etapy pracy. Na podstawie wnikliwej analizy słojów można ustalić, kiedy rosły oraz zostały ścięte drzewa użyte do budowy wału.

Mamy tylko nadzieję, że wydobyte fragmenty drewna zachowały wystarczająca liczbę słojów – musi ich być przynajmniej 30. Nie możemy się doczekać wyników tych badań!

Stanowisko na wałach w Dobranitz
Stanowisko na wałach w Dobranitz © LfA Sachsen