Skip Navigation
21 maja 2021 r.

Szkolenie na temat wirtualnej rekonstrukcji twarzy

Katarzyna Król oraz Katarzyna Martewicz z będącego partnerem naszego projektu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu spędziły deszczową majówkę na niezwykle ciekawym szkoleniu w firmie Lenso | Optyczna technika pomiarowa w Poznaniu.

W czasie bardzo twórczego spotkania antropolożki poznały możliwości programów oraz urządzeń, które wykorzystywane zostaną w naszym projekcie do komputerowej wizualizacji dawnych mieszkańców Górnych Łużyc. Narzędzia do swobodnego modelowania 3D są nie tylko wirtualnym odpowiednikiem rekonstrukcji przy użyciu masy plastycznej na realnym modelu czaszki. Dzięki mnogości ich funkcji i rozwiązań technologicznych rekonstrukcje wyglądu przyżyciowego wkraczają na zupełnie inny, nieosiągalny manualnie poziom (lub jak kto woli - trzeci wymiar ☺). Czekajcie cierpliwie na wyniki naszych prac - mamy nadzieję Was zadziwić.

Pochodzace z saksońskiej części Górnych Łużyc czaszki mężczyzny i kobiety staną się podstawą do wirtualnego odtworzenia głów mieszkańców naszego regionu sprzed blisko 1000 lat. Będziemy mogli je obejrzeć na poświęconej wczesnośredniowiecznemu osadnictwu na Górnych Łużycach wystawie w Muzeum w Budziszynie, która przygotowywana jest w ramach naszego projektu. Ta wielowątkowa opowieść o mieszkających tu niegdyś ludziach, ich kulturze, pracy i otoczeniu zostanie otwarta w lutym 2022 r.

Praca z urządzeniami haptycznymi
Praca z urządzeniami haptycznymi © Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu