Skip Navigation
06 czerwca 2021 r.

Podsumowanie warsztatów w Budziszynie

Dnia 04.06.2021 r. odbył się wreszcie nasz pierwszy warsztat projektowy. Ze względu na wciąż niepewną sytuacją związaną z pandemią, organizator, czyli Muzeum w Budziszynie, przygotował wydarzenie w formie online.

W sumie na warsztaty zapisało się 95 chętnych, spośród których w szczytowym momencie równocześnie 89 osób śledziło interesujące wykłady i prezentacje na temat wczesnośredniowiecznych znalezisk i stanowisk archeologicznych w polskiej i saksońskiej części Górnych Łużyc. Goście spotkania oraz prelegenci wzbogacili warsztaty swoimi pytaniami, wskazówkami i uzupełnieniami oraz inspirowali wszystkich uczestników do ciekawej, merytorycznej wymiany zdań.

Po powitaniu przez saksońską archeolog krajową, dr. Reginę Smolnik, dyrektor Muzeum w Budziszynie, dr Jürgen Vollbrecht, przejął prowadzenie całego spotkania. Obok uczestniczących w projekcie zespołów z Krajowego Urzędu Saksonii ds. Archeologii (Landesamt für Archäologie Sachsen, LfA), Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (UPWr) i Muzeum w Budziszynie, jako prelegent zaproszony został również dr Jasper von Richthofen z Muzeum Historii Kultury (Kulturhistorisches Museum) w Görlitz. Jego wykład, jak również prezentacja kierownika projektu, dr. Joanny Wojnicz, na temat znalezisk biżuterii srebrnej z okresu średniowiecza przyniosły wiele ciekawych spostrzeżeń na temat ich produkcji oraz możliwego pochodzenia i wzorców.

Zastępca kierownika projektu w LfA. Susanne Schöne, przedstawiła pracę swojego zespołu projektowego na wybranych stanowiskach w zachodniej części Górnych Łużyc oraz dostępne już wstępne wyniki badań. Kierownik zespół projektu z Wrocławia, dr Paweł Konczewski, opisał z kolei tę część badań, które prowadzone są na wschód od Nysy Łużyckiej.

Prof. dr hab. Barbara Kwiatkowska z Zakładu Antropologii UPWr wygłosiła wykład na temat swoich badań antropologicznych szkieletów z późnosłowiańskiego cmentarzyska w Liebon-Zscharnitz w powiecie budziszyńskim oraz o możliwościach i ograniczeniach cyfrowej i manualnej rekonstrukcji twarzy na podstawie tego materiału znaleziskowego.

Następnie Radosław Biel z polskiego zespołu archeologów i antropologów przedstawił planowane działania dotyczące wirtualnych rekonstrukcji zamków i ich kontekstów krajobrazowych na podstawie wyników prowadzonych obecnie wykopalisk.

Dr Harriet Bönisch, która jest obecnie kuratorem planowanej w Muzeum w Budziszynie wystawy specjalnej na temat wczesnośredniowiecznego osadnictwa na Górnych Łużycach, wygłosiła ostatni wykład konferencji i przedstawiła pierwsze koncepcje dotyczące rozplanowania przestrzeni ekspozycji i jej tematów wiodących.

Warsztaty odbywały się dwujęzycznie i były tłumaczone symultanicznie na język niemiecki i polski.

Kolejne warsztaty projektowe odbędą się 16 lipca 2021 r. w Pieńsku - zaprasza na nie tamtejsze Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji.

Warsztaty projektowe w Muzeum w Budziszynie
Warsztaty projektowe w Muzeum w Budziszynie © LfA Sachsen