Skip Navigation
26 czerwca 2021 r.

Skarby w starych pudełkach po cygarach

Od przeszło stu lat w górnołużyckich muzeach drzemią prawdziwe skarby. Wybrane znaleziska ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Löbau są obecnie analizowane pod kątem naukowym w Krajowym Urzędzie Saksonii ds. Archeologii. Wśród nich znajdują się również liczne eksponaty pochodzące z wykopalisk prowadzonych na początku XX wieku.

Kurator naszej wystawy specjalnej poświęconej wczesnośredniowiecznemu osadnictwu na Górnych Łużycach i zespół projektu „1000 lat Górnych Łużyc” nie mógł sobie odmówić przyjemności przyjrzenia się tym historycznym już zbiorom.

Niektóre z tych cennych przedmiotów być może znajdą się na wspomnianej ekspozycji, którą od lutego 2022 r. będzie można oglądać w Muzeum w Budziszynie.

Skarby ze starego pudełka po cygarach
Skarby ze starego pudełka po cygarach © LfA Sachsen